testimoni_1_MT.png

 

testimoni_2_FP.png

testimoni_3_Maria.pngA efectes de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les dades facilitades per vostè a través del present formulari seran incorporades i tractades al fitxer “HISTORIAL SANITARI" degudament inscrit al Registre de l’Agencia Española de Protecció de Dades, el responsable del qual i destinatari és SILVIA VENDRELL PASCAL, i la finalitat de la qual és el correcte control de les dades dels usuaris del website sota el domini www.silviavendrell.com per a, d’aquesta manera, poder prestar els serveis sanitaris oferts a través del mateix.

 De conformitat amb el previst als articles 11 i 34 de la L.O.P.D., l’informem que les seves dades no seran, en cap moment, cedits, comunicats o transferits internacionalment a cap persona física o jurídica, més enllà d’aquells supòsits en què tal cessió, comunicació o transferència siguin obligatòria en virtut de disposició legal o en aquells casos en els que existeixi el seu consentiment.

 Igualment, se l’informa que, com a titular de les dades introduïdes en el formulari, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals contingudes en dit fitxer, així com oposar-se al seu tractament, dins dels termes establerts en l’actual normativa i conforme se l’informa en la nostra política de privacitat.